Här kommer snart vår nya sida om projektet ”Big Band Battle” som vi har jobbat med tidigare och som vi har
för avsikt att sätta igång med snart igen.