Här kommer snart vår nya sida om projektet ”Big Band Battle” som vi har jobbat med tidigare och som vi har
för avsikt att sätta igång med igen, när omständigheterna så tillåter, i dessa märkliga tider.